Skip to main content
Unknown Component
civid: 585c459b6c7028e67822a9b7
name: plugins_common_social_share (widget)
Gol

Fiske på Gol og Golsfjellet

Boka

Fiske på Gol og Golsfjellet

Velkommen til spennende ørretfiske på Gol. Kommunen har et mangfold av elver og vann hvor bitevillige ørret venter på deg.  Fisket på Gol er delt inn i fire ulike soner:

Hallingdalselva fiskelag i Gol

I Hallingdalselva fra kommungresen mot Ål i vest og Nesbyen i øst finner du en rekke spennende fiskemuligheter. 

Kommunegrensa til Nes følgjer elva ca 4 km nedenfor Svenkerud Bru. Elva har en fin bestand av ørret.

Fra Trillhus til Gol er elva variert med stryk, fossar, kulper og terskler.

Fra Gol til Svenkerud er vannstanden større, og elva renn roligere. Denne strekninga egner seg derfor godt til fluefiske.

Det er til rettelagt fiskeplass med brygge ved Gol Campingsenter og den nedlagte Fossheim camping

Fiskeregler:

Fiskekorta gjeld for fiske med ei stang frå land. Hugs å ta omsyn til faren for spreiing av smitte.

Tillatte fangstmetodar:

Stangfiske med enkel krok (markfiske) eller spinner/sluk, samt flugefiske med inntil 3 oppheng.

Golsfjellet Fiskeforening

Du kan fiske i 20 vann og elver på Golsfjellet.

Flere vann og vassdrag i området har meget god bestand av ørret, og nye vann er stadig under kultivering for å bedre fiskemulighetene ytterligere. Det er tillatt å fiske i følgende vann og vassdrag på Golsfjellet:
Brautemotjedn, Ørkvatn, Hammartjedn*, Tunnetjedn, Fiskedammen, Embriksgardtjedn, Kalvetjedn, Bjørnatjednan, Hammartjedn, Prestetjedne, Lauvsjøen, Vesletjedn*, Nystøltjedn, Blekketjedn, Flataskørtjedn, Tisleifjorden, Vesle Ørteren, Store Ørteren, Trytetjednan, Lyseren, Vesle Lyseren, Tisleia (øvre del, på Buskerudsida)
* = tilpasset funksjonshemmede.

Fiskeregler: Sesong fra 5. juni til 10. september.
Fiske med bundne eller faststående redskaper er forbudt.
Maks tre fisk pr. fisker pr. døgn.For Tisleifjorden gjelder 10 fisk pr. døgn.
Fisker over 35 - 40 cm bør settes uskadet tilbake etter endt “fight” da de gjør best nytte for seg levende. Se informasjon ved fiskevannet.

Oppdaterte fiskeregler for de ulike vann og vassdrag, se inatur.no

Tillatte fangstmetodar: Stangfiske medenkel krok (markfiske) eller spinner/sluk, samt fluefiske med inntil 3 oppheng.

Fisking fra båt på Golsfjellet

Fisking fra båt er mulig på Tisleifjorden.

Du kan bruke egen kano/robåt. Bruk av motorbåt er kun tillatt for grunneiere med garnrett i Tisleifjorden, andre som eventuelt ønsker å bruke motorbåt må leie dette via Oset Høyfjellshotell.

Båtutleie

Oset Høyfjellshotell Tlf. 32 07 95 00 Motorbåter og kanoer

Lauvsjøstølen Tlf. 450 21 704 Kanoer

Søråsen/ Gol Jeger og fiskeforening

Søråsen er et fjellområdet mellom Gol og Bagn i Valdres. Gol JFF disponerer 20 vann som ligger mellom 700 og 900moh. I tillegg til ørret kan du her også kjenne abboren bite. 

Flere av vannene er meget lett tilgjengelig fra Søråsvegen. Det er også vann som krever en gå tur før duppen kan kastes ut. Det er tilrettelagt for funnksjonshemmende ved Runda i Dalføre. Rene fluefiskevann og vann der man kan fiske med båt eller bellyboat.

Fiskeregler: Sesong 01. januar – 20. september
Kun stangfiske tillatt. Ingen begrensning på antall stenger. Ikke tillatt med levende agn.
Fisket kan foregå til alle døgnets tider.
Nordre Dyretjern - Kun tillatt for fluefiske,

Tillatte fangstmetodar:

Stangfiske med enkel krok (markfiske) eller spinner/sluk, samt fluefiske med inntil 3 oppheng.

Nedre Heimsil Fiskeforening

Nedre Hemsil starter nedstrøms Eikredammen og strekker seg 15 km i varierende natur ned til Hallingdalselva i Gol sentrum. Mange fine spennende kulper.

Fiskeperioden er fra 1.5. - 15.09.

Fiskeregler: 1 stang pr. fisker, men det kan veksles mellom flue- og spinnerstenger. Flue, mark og lette spinnere/sluker.  Maks. senetykkelse: 0,18 mm. Maks. krokstørrelse: Nr. 10. Gjelder både flue- og markfiske. Maks. søkke ved markfiske:1 SSG (1,6 gr). 2 SSG ved stor elv.

Det er kun tillatt med aktivt markfiske. Altså: Ståsnører og fiske med dupp er ikke tillatt!

Ta hensyn til naturen og hverandre og fjern all søppel!


Fiskekort

Fiskekort kjøpes på www.inatur.no

Kort kan også kjøpes på disse utsalgene:

Gol Turistkontor, Lie Sport og Fritid, Intersport, Gol Verktøy og Sport Robru Joker, Gol Campingsenter, Personbråten Camping

Fiskekort for Golsfjellet kan også kjøpes på hotellene på Golsfjellet.

Oset Høyfjellshotell, Storefjell Hotell, Golsfjellet Fjellstugu, Kvanhøgd Turistsenter og Lægeret Camping.

Hvem kan fiske?

Alle kan fiske når de har kjøpt fiskekort. Barn under 16 år fisker gratis. Fiskere over 16 år, som ev. ikke har løst fiskekort ved kontroll ilegges ett tilleggsgebyr på kr. 250,-


Källa: Hallingdal Reiseliv

0

Fiske på Gol og Golsfjellet

Boka

Nyligen besökta sidor