Skip to main content
Unknown Component
civid: 585c459b6c7028e67822a9b7
name: plugins_common_social_share (widget)
Gol

Tubbehaugen Camping


Camping­plas­sen har 30 stand­plas­ser til telt, campingvogn og/el­ler bo­bil. Alle plas­ser har til­gang til 16Amp strøm, og vi har gra­tis WIFI!
Vi har og­så kose­lige camping­hytter med 4 senge­plasser og kjøk­ken. Hyttene er og­så godt eg­net for vinter­bruk!

Vi har 2 sanitær­bygg og mulig­het til vask og tør­king av klær. Fra plas­sen er det 300 mtr. å gå til vårt eget tjern. Der kan du svømme, padle, fiske, eller nyte na­turen ved bå­let.

Tubbe­haugen cam­ping er og­så et ideelt utgangs­punkt for mange aktivi­teter: Gå tur, sykle, terreng­sykle, fis­ke, geo­catching, padle, lang­renn, alpin­bakker osv.  Gols­fjellet byr på det meste!

Källa: Hallingdal Reiseliv

0

Tubbehaugen Camping

Nyligen besökta sidor