Unknown Component
civid: 5a2ad523fe3555e4eafdc17c
name: plugins_common_social_share (widget)

Valle

Sykkeltur til Honnevje, Valle

Turen går frå Valle sentrum mot nord og fylgjer ein god og trygg gang- og sykkelveg til raste- og badeplassen
Honnevje. Rasteplassen er tidlegare blitt kåra til Noregs beste. Svaberga her er flotte til bading og
rekreasjon.
På den andre sida av vegen går det merka tursti over på Nomelandsfjellet. Her er det fin utsikt over Valle.
Du kan gå ein kort topptur og attende til Honnevje, eller du kan gå heile turen på 9,5 km sørover til Steinsland.
Sykkelturen er godt eigna for familiar med små born. Returen fylgjer same veg.

Lengde: 4,6 km.

Last ned kartblad

Last updated: 08/09/2023

Source: Setesdal

Sykkeltur til Honnevje, Valle

Nyligen besökta sidor