Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ce87e58a5b7ea9333aa
name: plugins_common_social_share (widget)
Oslo
TripAdvisor rating of 4.5

34

Østensjøvannet

Naturreservat med dyrket mark, sump, plener, bekker, skog og åpent berg, kun fem kilometer fra Oslo sentrum.

Tur rundt vannet
En runde rundt vannet på den gruslagte/asfalterte stien er 4,5 km lang. Det tar i underkant av en time å gå rundt vannet. Turveien er en del av det offisielle turveinettet i Oslo. Skilt langs den sentrale stien markerer mulighetene for å gå videre til f.eks. Østmarka (med Nøklevann) via Skullerud i sydøst eller Svartdalsparken i sentrum via Alnavassdraget i nordvest.

Biologisk mangfold
Mosaikken av de mange naturtypene rundt vannet har skapt et stort biologisk mangfold i området. Ved vannet er det observert 228 fuglearter og mer enn 20 pattedyrarter, samt salamandere, frosker og firfisler.

Fakta om Østensjøvannet
Innsjøens areal: 0,29 kvadratkilometer
Største lengde: 1770 meter
Største bredde: 260 meter
Vannet ble reservat i 1992, og området rundt ble miljøpark i 2002.
I 2012 ble stedet autorisert som nasjonalt våtmarkssenter.

Källa: VisitOSLO as

0

Østensjøvannet

Nyligen besökta sidor