Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ce87e58a5b7ea9333aa
name: plugins_common_social_share (widget)
Gausdal

Langsua Nasjonalpark

I Langsua nasjonalpark kan du vandre i et vidstrakt familievennlig lavfjellandskap. Terrenget er mildt, og byr på spennende toppturer med vidt utsyn.

I Langsua nasjonalpark kan du vandre i et vidstrakt familievennlig lavfjellslandskap. Her møtes frodig bjørkeskog, gammel barskog, bølgende vidder og mangfoldig våtmark. Terrenget er mildt, men byr på spennende toppturer med vidt utsyn. Fjellene Skaget (1665 m.o.h.) og Langsua (1553 m.o.h.) er markerte landemerker som byr på storslagen utsikt. Nasjonalparken er fjellnatur uten nyere tekniske inngrep, men spor etter eldre tiders bruk finnes både i form av jernframstillingsanlegg, kullmiler og fangstanlegg. Landskapet har også tydelige spor etter et langvarig og bærekraftig landbruk.

Innenfor verneområdene finnes historisk spennende feplasser som fortsatt er i bruk. Området representere et særegent stølsmiljø og innehar mange kulturspor. Jordbruk, skogbruk er de klart viktigste næringsinteressene. Området er godt egnet for naturopplevelser som jakt, fiske, fotturer og skiturer. Enkelte skiløyper kjøres opp vinterstid, på sommeren er det flere merkede og umerkede stier i området.

Beiting av husdyr har satt preg på store deler av verneområdet og bidratt til et enestående mangfold av planter, dyr og fugler. På lysåpne steder vokser skjeggklokka. Områdene her har de eneste forekomstene i Nord-Europa, med Alpene og Karpatene som nærmeste voksesteder. I frodig bjørkeskog vokser orkideer og høgstauder sammen med fjellfiol, tysbast og kongsspir. Myrene og våtmarkene er viktige leveområder for sjeldne planter og fugler, som huldrestarr, finnmarkstarr, gullmyrklegg, dobbeltbekkasin, myrhauk og trane. I barskogene vokser sjeldne sopp og lav på gamle og døde trær.

Adkomstmulighetene er gode både fra Valdres, Fron, Land og Gausdal. I området finnes en lang rekke merkede stier og løyper. Buer og utleiehytter er åpne for deg som vil overnatte. Jakt- og fiskekort er lett tilgjengelig, og mulighetene mange.

Vernet: 11. mars 2011. Utvidelse av gamle Ormtjernkampen nasjonalpark (1698) 
Vernet areal: 5731 km2 
Beliggenhet: Øystre Slidre kommune, Nord-Aurdal kommune, Nordre Land kommune, Gausdal kommune, Sør-Fron kommune og Nord-Fron kommune. 
Verneformål: mrådet er vernet for å ta vare på et stort og villmarkspreget lavfjellslandskap, med viktige leveområder for sjeldne og sårbare plante- og fuglearter, kulturminner og særpregede kvartærgeologiske forekomster.

For turforslag i Langsua Nasjonalpark se Outtt.com/langsua 

Källa: Visit Lillehammer

0

Langsua Nasjonalpark

Nyligen besökta sidor