Unknown Component
civid: 5c827ce87e58a5b7ea9333aa
name: plugins_common_social_share (widget)

Nærbø

TripAdvisor rating of 4

3

Mor Norge og Synesvarden

Området omkring Synesvarden er det største gjenværende lyngheilandskapet på Jæren. Slik så også flat-Jæren ut før oppdyrkingen for alvor endret Jæren i siste halvdel av 1800-tallet. De vanligste lyngartene er røsslyng og klokkelyng. På torvmyrene står myrullen hvit og lodden. Området har i alle tider vært brukt som beiteområde.

I området vil du se rester av syv gjeterhytter og innhegningsplasser for sau. Disse ble brukt om natten som beskyttelse mot rovdyr, blant annet for å beskytte seg mot ulv. Flere hundretalls meter av fin steingjerde viser tidligere tids grense. Her er det merket tre mil med turløyper.

I tillegg til utsikten vil du på vandring i disse løypene kunne oppleve å se hare, rev, rådyr og et allsidig fugle- og planteliv. Med i alt fire parkeringsplasser rundt om i området, har du mange løypevalg for familieturer. Løypen går på merket sti.

Mor Norge

I 1898 ble Mor Norge hogget av Sigurd Sørensen med kunstnernavnet S. Neandros. Dette monumentet skulle settes opp foran Kongsgård skole i Stavanger. Det ble det aldri noe av. I 1924 tok Emelankton Aadnesen fra Nærbø kontakt med eieren, murmester Asbjørn Ellingsen på Hinna. Han fikk lov til å plassere statuen på høg-Jæren. Det ble i 1925 samlet inn 550 kroner til transport av statuen. Etter to års slit var Mor Norge eller "Steinkjerringå" som hun også blir kalt, på plass i Aniksdalsheia. Statuen som veier tre tonn, ble delt i tre deler under transporten. 

Last updated: 09/12/2023

Source: Region Stavanger

Mor Norge og Synesvarden

Nyligen besökta sidor