Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ce87e58a5b7ea9333aa
name: plugins_common_social_share (widget)
Skien

Skotfoss - en vandring i industrieventyret

Bydelen Skotfoss ​​​​​​i Skien ble hovedsakelig bygd opp omkring 1900, rundt papirfabrikken Skotfoss Bruk.

Skotfoss tilhørte Solum kommune inntil 1. januar 1964, da ble de med flere andre kommuner slått sammen til nye Skien kommune. Skotfoss hadde i tiden rundt 1900 i overkant av 50 butikker og små bedrifter; bl.a. ti kolonialforretninger, to meierier, urmaker og eget politi.

Skotfoss Bruk
Fabrikken startet produksjon ved årsskiftet 1892- 93. Papir herfra ble eksportert til hele verden. Skotfoss Bruk var var Nord-Europas største papirfabrikk i mer enn 70 år. Aviser som The New York Times brukte en gang papir fra fabrikken. Vei til Skotfoss åpnet i 1899. Selv om det ble bygget vei, var vannveien i mange tiår fortsatt den viktigste ferdselsåren til og fra Skotfoss. Skotfoss Bruk ble nedlagt i 1986. I dag er det fortsatt noe aktivitet i de gamle lagerhallene i form av entreprenørselskaper. 

Skulpturen ”Papirsorterersken” av kunstner Trygve Barstad er til minne om arbeiderne på papirfabrikken.

Skotfoss Bruks jernbane - Skandinavias første elektriske jernbane
Allerede fra starten av driften ved papirfabrikken, ble Skotfoss Bruks jernbane bygget. Den åpent i 1892, og var Skandinavias første elektriske jernbane. Dette var en bruksbane, 1,5 km lang, og den hadde en sporvidde på 750 mm og den brukte 400 V llikestrøm. Den gang var det ikke veiforbindelse til Skotfoss, og all ferdsel fra Løveid, som stedet hette den gang, gikk på elva og videre over land ned til Skien. Banen ble bygget for transport . Jernbanen var i drift til 1966. Jernbanetraseen er nå brukt til en sti (Kulturstien). Noen av vognene står på på utsiden av Skotfoss Bruk.

Kong Oskar II på besøk
Skotfoss fikk også æren av å få en konge på besøk! Kong Oskar II kom for å se på den nyåpnede papirfabrikken og han var også veldig interessert i å se på den nye jernbanen. Han fikk tilbud om å være med på en kjøretur, og en Kongevogn ble pyntet for anledningen. Men så sporet lokomotivet av rett før avgang, og selv om toget var på sporet igjen etter kort tid, så takket kongen nei til å prøve den. 

Skotfosstien 
Her finner man også Skotfosstien, en 3,7 km lang kultursti, som gir mulighet til å lære om vår nære fortid. Stien starter ved Løveid sluser som er en del av Telemarkkanalen og den går i naturskjønne omgivelser i skogområder og langs vassdraget. Til sammen 15 illustrerte informasjonsskilt viser historien til området. 

Løveid sluser 
I 1861 stod Løveid sluser ferdig. Sluseanlegget ble hogd ut i fjellet og anlegget har tre kamre med en samlet løftehøyde på 10.3 meter. 
De to sluseanleggene i Norsjø - Skienkanalen er Skien sluse og Løveid sluser. Veien krysser kanalen over ei vippebru som må heises opp når de store kanalbåtene skal passere. I 1980-årene ble treportene byttet ut med stålporter, og sluseveggene i tilhogd stein ble tettet med betong, for å gjøre det letter å fløte tømmer gjennom sluseanlegget hele året. 

Amtmann Aall har fått minnesmerket sitt ved Løveid overkanal, den er fra 1897. Aall var mannen som satte igang byggingen av Norsjø-Skienskanalen. 

Källa: VisitGrenland AS

0

Skotfoss - en vandring i industrieventyret

Nyligen besökta sidor