Unknown Component
civid: 5c827ce87e58a5b7ea9333aa
name: plugins_common_social_share (widget)

Varaldsøy

TripAdvisor rating of 4

1

Tursti til Varden på Varaldsøy

Stad Varaldsøy. Turkart Norge 1 : 50 000 blad 1215 ll Varaldsøy. Folgefonna nasjonalpark. Folgefonna – Hardangerfjorden. Start- og sluttpunkt Øvsthus, Fjellgardane. Parkering Frå ferjekaien på Varaldsøy følg hovudvegen mot Haukanes 4 km til vegkryss før nedkjøring mot fjorden. Herfrå 0,5 km opp til Øvsthus, der det er mogeleg å parkera ved garden. Gjer vel og parker slik at gardsarbeidet ikkje vert hindra og at vegen er framkomeleg for traktor. Avtal gjerne med folk på staden. Merking Informasjonstavle ved start. T-merka og skilta. Gradering Blå. Moderat fottur, to støvlar etter DNT-systemet. Høgdeskilnad 240 – 600 moh. Tidsbruk 3 timar t/r. Gode råd Skogsstien kan vera noko myrlendt, bruk høvelege sko. Ta omsyn til dyr på beite og hald grindane lukka. Turomtale Første del av turen går i nordleg retning på skogsveg opp bakkane. Frå skogsvegen kjem ein inn på stien til Varden ved skilt mot høgre. Stien vidare går i furuskog opp til 400 moh. og etter det i meir ope terreng. Frå Varden er det godt utsyn både utover fjorden mot Sveio, og innover til Granvin. Herifrå ser ein også kvinnhersfjella i nytt perspektiv; Melderskin, Gygrastolen og Juklavasskruna med Folgefonna i bakgrunnen gjer inntrykk på dei fleste. På klåre dagar kan ein sjå like til havs.

Stad
Varaldsøy.

Turkart
Norge 1 : 50 000 blad 1215 ll Varaldsøy.
Folgefonna nasjonalpark.
Folgefonna – Hardangerfjorden.

Start- og sluttpunkt
Øvsthus, Fjellgardane.

Parkering
Frå ferjekaien på Varaldsøy følg hovudvegen mot Haukanes 4 km til vegkryss før nedkjøring mot fjorden. Herfrå 0,5 km opp til Øvsthus, der det er mogeleg å parkera ved garden. Gjer vel og parker slik at gardsarbeidet ikkje vert hindra og at vegen er framkomeleg for traktor. Avtal gjerne med folk på staden.

Merking
Informasjonstavle ved start.
T-merka og skilta.

Gradering
Blå. Moderat fottur, to støvlar etter DNT-systemet.

Høgdeskilnad
240 – 600 moh.

Tidsbruk
3 timar t/r.

Gode råd
Skogsstien kan vera noko myrlendt, bruk høvelege sko.
Ta omsyn til dyr på beite og hald grindane lukka.

Turomtale
Første del av turen går i nordleg retning på skogsveg opp bakkane. Frå skogsvegen kjem ein inn på stien til Varden ved skilt mot høgre. Stien vidare går i furuskog opp til 400 moh. og etter det i meir ope terreng.

Frå Varden er det godt utsyn både utover fjorden mot Sveio, og innover til Granvin. Herifrå ser ein også kvinnhersfjella i nytt perspektiv; Melderskin, Gygrastolen og Juklavasskruna med Folgefonna i bakgrunnen gjer inntrykk på dei fleste. På klåre dagar kan ein sjå like til havs.

Last updated: 09/11/2023

Source: Samarbeidsrådet for Sunnhordland

Tursti til Varden på Varaldsøy

Nyligen besökta sidor