Skip to main content

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge är den norska regeringens viktigaste instrument för innovation och utveckling av norska företag och industri. Vi stödjer och möjliggör för företag att utveckla sin konkurrensfördel och att stimulera innovation.

Innovasjon Norge skapar värde genom att underlätta utvecklandet av lönsamma affärer i hela Norge. Vårt arbete syftar till att skapa mer framgångsrika entreprenörer, fler företag med tillväxtkapacitet och mer innovativa affärskluster.

Vi bidrar till:

  • att främja Norge som ett attraktivt turistmål
  • att främja norska företag
  • att säkra utvecklingen på landsbygden
  • att främja innovation i norska företag och industri
  • att bygga konkurrenskraftiga norska företag på både inhemska och internationella marknader
  • att omvandla idéer till framgångsrika affärskoncept
  • samverkan mellan företag, kunskapsgemenskaper och FoU-institutioner

Våra kontor runt om i Världen.

Läs mer om Innovasjon Norge här.