Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ce87e58a5b7ea9333aa
name: plugins_common_social_share (widget)
Bergen

Bergenhus Festning

Bergenhus ligger vakkert til ved innseilingen til Vågen i Bergen. Festningen er en av de eldste og best bevarte i Norge. Festningen har en lang historie som kongesete, bispesete og militært maktsentrum.

Det som i dag utgjør kjerneområdet for Bergenhus festning er området innenfor vollmurene, som opprinnelig ble kalt Holmen, samt Koengen og Sverresborg.

På 1700-tallet ble de tre delene sammenføyet til ett stort militært festningsverk, med en festningsmur over Koengen som bandt Holmen og Sverresborg sammen. Festningsmurene på Koengen ble så revet i 1809.

Håkonshallen ble bygget av Kong Håkonsson på 1200-tallet som kongebolig og festsal. Rosenkrantztårnet ble ferdigstilt som et kombinert forsvars- og residenstårn i 1560-årene av lensherre Erik Rosenkrantz.

Militær historie

Utbyggingen av Bergenhus som festning startet tidlig på 1500-tallet. Festningen ble ytterligere forsterket på 1600-tallet, og fremstod på sitt mest fullstendige rundt 1700.

Den eneste gangen festningen har vært i kamp, var imidlertid noen år tidligere: 2. august 1665. En stor flåte med hollandske skip søkte tilflukt i Bergens nøytrale havn da de ble forfulgt av engelske krigsskip. Da engelskmennene gikk til angrep, satte Bergenhus seg kraftig til motverge. Kampen var kort og ble kjent som «Slaget på Vågen».

Under andre verdenskrig ble Bergenhus tatt i bruk som hovedkvarter i vest av den tyske okkupasjonsmakten. Betongbunkeren midt i festningsområdet ble bygget av sovjetiske krigsfanger. Eksplosjonsulykken på Vågen den 20. april 1944 påførte de eldste bygningene på Bergenhus store skader.

Umiddelbart etter 2. verdenskrig satte regjeringen i Norge i gang et prioritert arbeid med å restaurere og bevare området for ettertiden. Restaureringsarbeidene pågikk frem til midten av 1960-tallet.

Bergenhus festning i dag

Det har vært sammenhengende kommandantskap på Bergenhus siden 1628. I dag har rundt 220 militært befal og sivilt ansatte sitt daglige arbeid på festningen.

Festningsområdet er i stor grad åpent for publikum, sivile leietakere og arrangementer. Festningsområdet blir benyttet til representasjon, opera- og teaterforestillinger, store konserter og andre kulturarrangement.

Anlegget er et attraktivt rekreasjonsområde for tilreisende og Bergens befolkning.

Rullestol
Uteområder på indre festning og Koengen er tilrettelagt for rullestoler (veier og gangveier). Bergenhus Festningsmuseum på Koengen har heis. Det er dessverre ikke universell tilkomst til Håkonshallen og Rosenkrantztårnet.

Ferdsel og sikkerhet
Bergenhus er en festning med høye murer. Noen murer er usikret. Utvis forsiktighet langs festningsmurene, og pass på barna.

Forsvarsbygg gjennomfører nødvendig vedlikeholds- og restaureringsarbeider på flere av våre festninger, også Bergenhus. Vi beklager den ulempen dette kan medføre for deg som besøkende, og gjør oppmerksom på at all ferdsel på området skjer på eget ansvar.

Det utøves militær politimyndighet på Bergenhus festning.

Vis hensyn
Bergenhus festning er et fredet nasjonalt kulturminne og vi ber alle utvise hensyn til omgivelsene med bygninger, ruiner, monumenter og parkanlegg. Gressplenene er til for å brukes. Vær snill med trærne våre.

Avfall – Kast søppel i søppelkassene.

Ha med hund – Hold hunden din i bånd. Det er båndtvang hele året).

Grilling – Det er forbudt med grilling og åpen ild.

Droneflyging – Det er forbudt å fly drone over festningsområdet.

Ballspill – Ballspill er forbudt.

Medbrakt alkohol – Det er forbud å nyte medbrakt alkohol.

Källa: Visit Bergen

0

Bergenhus Festning

Nyligen besökta sidor