Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ce87e58a5b7ea9333aa
name: plugins_common_social_share (widget)

Vegaøyan verdensarvområde

Book

Vegaøyan verdensarvområde ble skrevet inn på UNESCO`s liste over verdens kulturarv i 2004 for sitt enestående natur – og kulturmiljø.

Fuglevokterne
Det er særlig den unike tradisjonen med å ha ville ærfugler som husdyr som har gitt øyene status som verdensarvområde. Dette er en mange hundre år gammel tradisjon som enda holdes i hevd. Øyfolket tar vare på fuglene, ordner reir og verner den i hekketiden. Til gjengjeld kommer fuglene tilbake år etter år og gir fra seg dun og egg.En hyllest til kvinnene
Ærfugldriften har vært en sentral næringsvei drevet av kvinner, og innskrivingen på verdensarvlista er også å regne som en hyllest til deres innsats. Mens mannen var på fiske, passet kvinnene ærfuglen som lå og ruget i reirene. Etter at fuglene hadde forlatt reiret, tok kvinnene vare på dunet som ble renset og ble til en unik og kostbar eksportartikkel fra Norge til Europa.Dunrensing
Ikke noe dynefyll er så lett og gir fra seg så mye varme som ederdun. Mesteparten blir maskinrenset, men fuglvokterne på Helgeland driver enda med håndrensing av duna. Dette er en meget tidkrevende jobb og det tar omtrent 2 uker å rense ett kilo dun som blir tørket, ristet, grovrenset og finrenset.Møte med verdensarven
Ettersom det meste av verdensarven ligger ute i havet, er det bygget et Verdensarvsenter. Det ligger på Gardsøy. Vega verdensarvsenter ble åpnet i 2019 og inneholder flere utstillinger som formidler verdensarven gjennom film, installasjoner, bilder og dokumentasjon. Utstillingen formidler også historien om ærfugldriften bl.a. på Lånan, det største egg- og dunværet i Vegaøyan. Verdensarvsenteret har et godt utvalg av dunprodukter fra området, samt bøker og håndverksprodukter.I tillegg til Verdensarvutstillingen skal senteret være et kompetanse-, formidlings- og besøkssenter for natur- og kulturverdiene i Vegaøyan Verdensarv.Båtturer fra Vega til Lånan - Norges største egg og dunvær
Lånan er en øygruppe i Vega kommune, hvor den gamle ærfugltradisjonen fortsatt holdes i hevd. Hvert år kommer fuglevokterne tilbake for å verne ærfuglene når de ligger på reir. Til gjengjeld får de verdifull ederdun.I sommersesongen kan turister besøke Lånan med skyssbåt fra Gardsøy på Vega. Turene foregår i små grupper på bestilling. Når du ankommer Lånan blir du tatt imot av fuglevokterne som tar deg med på en historievandring i ærfuglens rike. Vandringen avsluttes på låven hvor det serveres mat og drikke, og du får besøke Lånans eget Ærfuglmuseum. Ferdsel på naturens premisser
Besøkende i egen båt bes om å ta særlig hensyn i hekkesesongen 15. april til 31. juli og holde lav fart nært land og i sundene mellom øyene. Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelser. Hundeeiere bes om ikke å ta hundene med på land i fugleværene på Vegaøyan i hekkesesongen.Obs - Båndtvang gjelder 1. april-1. oktober.

Last updated: 08/14/2023

Source: Helgeland Reiseliv as

Vegaøyan verdensarvområde

Book

Nyligen besökta sidor