Skip to main content

Inspiration

Välj miljöcertifierade alternativ på resan

Låt din Norgesemester göra så litet avtryck som möjligt.
Håll utkik efter miljöcertifierade företag under resan.

Green travel logo

När du ser den gröna grästuvan på Visitnorways sidor vet du att tillhörande produkter och erbjudanden är miljöcertifierade. Tuvan (Green Travels logo) är en samlingssymbol för alla miljömärkningar som finns inom den norska turismnäringen. Logon hjälper dig att hitta miljöcertifierade alternativ.

Certifieringarna här nedan ingår i Green Travel. Märkningarna garanterar att aktörerna följer strikta bestämmelser kring hantering av avfall, energi, transport, bruk av kemikalier och vilka krav som ställs på underleverantörer. Bestämmelserna går längre än vad norska myndigheter kräver.

Följande miljömärkningar uppfyller kraven för certifieringen Green Travel:

Ecotourism Norway logo

Norsk Økoturisme

Certifieringen ges till företag och turoperatörer som håller hög internationell standard vad gäller ekoturism. Över 100 strikta kriterier kring miljövänlighet, värdskap, relationer till lokalsamhället samt val av underleverantörer måste uppfyllas. Certifieringen förnyas vart tredje år.

Svanen

Svanen är Nordens officiella miljömärkning, som jobbar för att minska miljöpåverkan hela vägen från produktion till konsumtion – och för att göra det enkelt för både privata och företagskunder att välja de miljömässigt bästa varorna och tjänsterna. Ett svanmärkt hotell eller annat övernattningsställe måste leva upp till högt ställda krav och ha ett helhetstänk kring miljöarbetet i allt från energi, vatten, mat och avfall till biologisk mångfald kemikalier och inköp.

 Eco-Lighthouse logo

Stiftelsen Miljøfyrtårn (Eco-lighthouse)

En verksamhet certifierad under Miljøfyrtårn åtar sig att arbeta systematiskt med arbetsmiljö, avfallshantering, energiförbrukning, inköp och transport. Miljøfyrtårn har anpassade krav för en rad olika branscher, och certifieringen ges efter en omfattande process. För att säkerställa kontinuerlig förbättring förnyas certifieringen vart tredje år.

Green Key logo

Green Key

En internationell ekocertifiering (erkänd av GSTC) för hotell, mindre övernattningsställen, campingplatser och attraktioner. Certifierade företag måste leva upp till högt ställda krav inom avfallshantering, energi, vatten, inköp, grönområden, samhällsansvar och personalhantering. För att kunna behålla den höga standarden förnyas certifieringen varje år. Det föregås av en utförlig ansökningsprocess, krav på dokumentation och regelbunden granskning.

ISO 14001 logo

ISO 14001

ISO 14001-certifieringen ges till företag som har miljöstyrningssystem av allra högsta kvalitet.

Blue Flag logo

Blått Flagg (Blue Flag)

Global miljöcertifiering för stränder, småbåtshamnar och båtoperatörer som bygger på högt ställda krav inom säkerhet och service, vattenkvalitet och miljöinformation. Fler än 4 100 anläggningar i 46 länder har certifierats med Blå Flagg.

Exklusiva och skräddarsydda resor

Upptäck fler semesterpaket.

Upptäck mer

Nyligen besökta sidor